Médiaajánlat :: Elérhetőségünk :: Partnereink
105 db. Start-számla:

A babakötvényről részletesen


Mennyit ad az állam és mellé mennyi pénz gyűjthető?


Frissítve: 2021-10-10 19:30:51 Betűméret csökkentése Betűméret növelése Nyomtatható változat Küldje el ismerősének!

Kiegészítő információk az állami támogatásról
első vissza  2 / 3 oldal  tovább

Tartalom:
1. A babakötvényről részletesen
2. Kiegészítő információk az állami támogatásról
3. Mekkora lesz a babakötvény összege a fiatal 18. életévének betöltésekor?

Az állami támogatásoknak nem feltételük, hogy az adott évi befizetés rendszeres (pl. havi) legyen. Az állami támogatás jogosultságának vizsgálatakor nem vizsgálják, hogy a befizetések az év melyik részében érkeztek.

Ha a gyermek a 18 éves kora betöltését követően, a Start-számla követelés felvételének időpontjában nem magyar állampolgár vagy/és nem rendelkezik Magyarország területén lakóhellyel, a Start-számla követelés abban az esetben is mentes a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti fizetési kötelezettségek alól. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint fizetési kötelezettségnek minősül többek közt adó (köztük kamatadó!), járulék, hozzájárulás, vagyonszerzési illeték, bírság, pótlék vagy más hasonló – az állam közvetlen ellenszolgáltatása nélküli – rendszeres vagy rendkívüli fizetési kötelezettség, továbbá az állami közhatalom birtokában nyújtható szolgáltatásért, eljárásért fizetendő eljárási és felügyeleti illeték, igazgatási szolgáltatási díj, pótdíj.

Néhány szó az állami támogatásokkal kapcsolatos határidőkről:

  • Akik már olvasták az igényléssel kapcsolatos fejezetet, azok számára már ismert, hogy a kezdeti 40.000 (2006-ban születetteknek járó) vagy 42.500 forintos (2007-től születetteknek járó magyar állampolgárságú gyermekeknek és a 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő olyan, - a számlanyitáskor legfeljebb 18 éves - nem magyar állampolgárságú gyermekeknek, akik „Magyar igazolvánnyal” rendelkeznek ÉS a lakóhelyük szerinti szomszédos állam a magyar állampolgárság felvételét az ottani állampolgárságától való megfosztással sújtja) állami támogatást a Magyar Államkincstár a születés vagy a tudomására jutás napjától veszi nyilvántartásba az életkezdési letéti számlán, a Start-számla megnyitása esetén pedig átutalja a letéti számlán lévő összeget a Start-számlára.
  • A többi támogatás határidejéről szólva, az előző évi befizetések után automatikusan, külön igénylés nélkül járó állami támogatást (évi max. 6.000 Ft), vagy a gyermekvédelmi kedvezménnyel összefüggő állami támogatást (évi max. 12.000 Ft) a pénzügyi szolgáltató minden évben március 1-éig igényli a Magyar Államkincstártól. A Magyar Államkincstár az igénylés kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül utalja át az állami támogatást, így legkésőbb a tárgyévet követő év április 1-éig megtörténik a támogatás jóváírása. A Magyar Államkincstárt az átmeneti vagy tartós nevelésbe vételről, illetve annak megszűnéséről a területi gyermekvédelmi szakszolgálat tájékoztatja, annak jogosultsági időtartamával együtt, így a szülőnek/gondviselőnek ezzel kapcsolatban feladata nincs. A gyermekvédelmi kedvezmény esetében - a jogosultság időszakától függetlenül - a teljes évi befizetés után, tehát teljes évre megkapja a gyermekvédelmi kedvezményt (tehát a legfeljebb évi 6.000 Ft helyett a legfeljebb évi 12.000 forintos állami támogatást a befizetések után), amennyiben arra a szülők alacsony jövedelme miatt jogosult, ha ez legalább egy napra fennállt az évben és a szülő ezt igazolni tudja. Tehát a legfeljebb 12 ezer forintos jóváírás független attól, hogy a szülő az adott évben mennyi ideig volt jogosult a gyermekvédelmi kedvezményre.
  • A 7. és 14. évben járó gyermekvédelmi kedvezményt a kincstári életkezdési letéti számlán a 7. és 14. születésnapot követően írja jóvá a jogosultaknak a Magyar Államkincstár, illetve a más pénzügyi szolgáltató. Ebben az esetben a jogosultak adatait a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásából kéri be a kincstár, nevelt gyermekek esetében pedig a területi gyermekvédelmi szakszolgálat nyújt adatszolgáltatást a kincstárnak minden tárgyévet követő és március 20-áig. Ezt a jóváírást legkésőbb a 7. és 14. születésnapot követő év április 20-áig írja jóvá a pénzügyi szolgáltató.

A 7. és 14. évben járó többlet állami támogatást - a gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság esetén - tehát nem kell igényelni! Jó tudni, hogy a Magyar Államkincstár, illetve a többi pénzügyi szolgáltató is (!) - neki felróható késedelem esetén - napi 0,35 százalékos késedelmi kamatot fizet a Start számla-javára.

Ezek után pedig lássuk, mennyi pénz gyűjthető az állami támogatás mellé!

4) Először is, a szülőknek, és egyéb természetes személyeknek 2012. október 1-től korlátlan összegű saját befizetésre van módjuk, mely a 2012. október 1. előtt megnyitott Start-számlákra is érvényes. A gyermek számlájára nemcsak a szülők, hanem bármely más magánszemély teljesíthet befizetést, de jogi személy (tehát cég) nem! A befizetés lehet átutalás is (mindegy, hogy pénzügyi szolgáltatón belülről vagy azon kívülről). Van olyan pénzügyi szolgáltató is, mely még devizában is fogad jóváírást, melyet forintra konvertál a számlára helyezéskor. Minden jóváírás legfeljebb 18 éves korig teljesíthető, utána visszautalásra/visszafizetésre kerül az összeg a feladójának/befizetőjének.

A gyermek
- az első évben a születése napjától az év végéig számított tört évben és
- a 18. életévének betöltésének évében az év kezdetétől a 18. születésnapjáig számított tört évben is a teljes állami támogatást megkaphatja a befizetések után, amennyiben azok elérik az erre jogosító mértéket!

Minden, magánszemély oldali befizetés állami támogatásra jogosít (lásd feljebb, a 3) pontban). Ennek elemzéséről részletesen olvashat a Kedvezmények almenüpontban.

5) Továbbá: a Start-számlára a települési önkormányzat is teljesíthet befizetést, ha annak van ilyen programja. (Amely önkormányzati életkezdési támogatások tudomásunkra jutottak a program 2006-os indulásakor, azokról a „Kitekintő - egyéb babakötvényhez hasonló magyarországi önkormányzati életkezdési támogatások, valamint egy kis babakötvény történelem” c. fejezetünkben olvashatnak.) Ez a befizetés azonban nem jogosít állami támogatásra, így a pénzügyi szolgáltatónak elkülönítve kell nyilvántartania a Start-számlára történt települési önkormányzati befizetéseket. A befizetés ez esetben is korlátlan lehet. Ugyanakkor az önkormányzat - a saját befizetéseire vonatkozóan, a törvényben foglaltakon túl is - megszabhatja a támogatott összeg felhasználási lehetőségeit.

6) Ezen felül a gyermeké a számlán jóváírt hozam is (mely főleg szülői befizetések esetén igen jelentős lehet!). FIGYELEM!!! A Start-számlán csak a gyermek 18. életéve betöltésének napjáig kamatozik a pénz, ha erről a pénzügyi szolgáltató másként nem rendelkezik!

Amennyiben a gyermek szülője (törvényes képviselője) nem nyitott Start-számlát, akkor a Magyar Államkincstár a kamatot a gyermek születése napjától számítja és a kamatot (továbbá az átmenetileg vagy tartósan nevelésbe vett gyermekek esetén az évi 12 ezer forintos állami támogatást, a nevelési időszaktól függően esetleg időarányosan) évenként, a gyermek születésnapját követően írja jóvá a kincstári számlán. Ez alól kivétel a követelés Start-számlára helyezésének napja, illetve elhunytának napja, utóbbit követően az összeg nem kamatozik tovább. A Magyar Államkincstár a kamatot mindkét fenti esetben az utolsó kamatjóváírástól számított időszak átlagos állománya alapján, a fenti események bekövetkeztekor, időarányosan, napi kamatszámítással írja jóvá a jóváírás napján közzétett kamatmérték szerint.

A gyermek számláján lévő teljes összeg (részei: kezdőösszeg, 7 és 14 éves korban járó további támogatás, saját befizetések után járó állami támogatás és az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek éves támogatása), valamint a számlán levő összeg hozama a megtakarítás 18 évében és az összeg felvételekor is mentes lesz a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti fizetési kötelezettségek alól. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint fizetési kötelezettségnek minősül adó (köztük kamatadó!), járulék, hozzájárulás, vagyonszerzési illeték, bírság, pótlék vagy más hasonló – az állam közvetlen ellenszolgáltatása nélküli – rendszeres vagy rendkívüli fizetési kötelezettség, továbbá az állami közhatalom birtokában nyújtható szolgáltatásért, eljárásért fizetendő eljárási és felügyeleti illeték, igazgatási szolgáltatási díj, pótdíj.

Figyelem! A Start-számlát a pénzügyi szolgáltató a jogszabályban meghatározott mértékig terjedő díjért vezetheti. Ez jelenleg a Start-számla éves átlagos állományának legfeljebb 1 százaléka évente, mely csak a gyermek 18. születésnapjáig érvényes, annak betöltését követően a korlátozás megszűnik, így a díj akár nőhet is.

A Start-számlán lévő követelés az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított termék, vagy állampapír esetén a magyar állam garantálja a kifizetést. A betétbiztosításról itt olvashat részletesen: http://www.oba.hu.

Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a fentiek gyakorlati elemzéséhez, a különböző állami támogatások modellezéséhez, és egyéb befizetések, kalkulált hozamok számításához, továbbá – nem utolsó sorban – a babakötvény lejáratakor kézhez kapható összegről a Babakötvény kalkulátor segítségével tájékozódhat teljes körűen.

Azoknak, akik nem kívánják kipróbálni a Babakötvény kalkulátort, közöljük a kormány által a babakötvény indulásakor kalkulált lejáratkori babakötvény összegeket a 2006. év eleji állapot alapján. Fontos kiemelnünk, hogy a táblázatok csak tájékoztatás jellegűek, hiszen a számítások módját (hozam, év közi befizetések figyelembe vétele, számlavezetési díj, stb.) a táblázatok nem tartalmazzák! Gyakorlati, testreszabott számításokhoz ezért inkább javasoljuk a Babakötvény kalkulátort.

első vissza  2 / 3 oldal  tovább

© Bankkártya Kft. - Minden jog fenntartva!    Jogi nyilatkozat    Technikai információk    Elérhetőségünk
. email addresses