Médiaajánlat :: Elérhetőségünk :: Partnereink
105 db. Start-számla:

Hírek

A PSZÁF nem tartja jogszabálysértőnek az OTP Bank Start-számlás kamatelvonását áthelyezés esetén


Megjelent: 2013-07-07 13:26:13
Utolsó módosítás: 2013-07-07 13:26:13
Hozzászólások: 10 db.
Betűméret csökkentése Betűméret növelése Nyomtatható változat Küldje el ismerősének!

A pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszokban illetékes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nem tartja jogszabálysértőnek az OTP Bank azon gyakorlatát, hogy a Start Betétszámla ("babakötvény") Magyar Államkincstárhoz (vagy tavaly október 1-ig bármilyen más bankhoz) történő áthelyezése a megszüntetés időpontjáig jóváírt kamatok elvesztésével jár, így csak a 0,01%-os látraszóló kamatot kapja meg az ügyfél.

Egy Olvasónk osztotta meg velünk ezzel kapcsolatos tapasztalatait.

A PSZAF 3 hónapos válaszadási határidőt 30 nappal meghosszabbította és azután írta meg a válaszát.

Az első végzésben azt írta: „A Kérelmező Bankkal megkötött start-betétszámla szerződései tartalmának Felügyelet általi felülvizsgálatára irányul, ami nem hatósági ügy, annak eldöntésére közigazgatási úton, fogyasztóvédelmi eljárás keretében nincs lehetőség. Hatáskör hiányában nem jogosult ara, hogy fogyasztóvédelmi eljárás keretében a Bank Kérelmezővel megkötött szerződéseinek tartalmát vizsgálja. Amennyiben Kérelmező álláspontja szerint a Bank eljárása polgári jogi szempontból aggályos, lehetősége van arra, hogy igényét polgári peres eljárás keretében érvényesítse."

A panaszos kapott egy határozatot is:

„A PSZAF a fogyasztóvédelmi eljárás során jogszabálysértést nem tárt fel, a kérelmet jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítja."

„Indoklás, tényállás:"

A PSZAF a bankot nyilatkozattételre szólította fel, melyben a Bank ezt nyilatkozta:

„A Bank munkatársai és az alábbiak szerint nyilatkozott:

„Az áthelyezési kérelem átvételekor teljes körű tájékoztatást adtunk az eljárás menetéről, arról, hogy a számla áthelyezése kamatveszteséggel jár, a mindenkori hatályos Hirdetményben foglaltaknak megfelelően."

A panaszos Olvasónk álláspontja szerint ez nem felel meg a valóságnak, ugyanis amikor ő az új bank által már kitöltött nyomtatványt odaadta az ügyintézőnek, az annyit válaszolt: megnézi, hogy ez jó-e, és telefonon értesíti őt, hogy kell-e más papír az áthelyezéshez. Később felhívta és mondta, hogy minden rendben van, de Olvasónk szerint a kamatveszésről szó sem volt, hiszen akkor a kivonat kézhezvételekor nem lepődött volna meg.

„Tényállás minősítése:"

„Az Ügyfél 2008. június 4-n megkötött start-betétszámlája tekintetében a Felügyelet – hatáskör hiányában – nem vizsgálhatta a start-betétszámla szerződés megkötése előtti, a start betétszámla áthelyezése miatti kamatok elvesztésével kapcsolatos szóbeli és Hirdetmény útján történt banki tájékoztatást"

„A Felügyelet megállapította, hogy a Bank 2010.január 26-tól hatályos Hirdetmények I. pontja kimondta, hogy: ... azt áthelyezés kamatvesztéssel jár..." „A Felügyelet a rendelkezésre álló dokumentumokból azt is megállapította, hogy az Ügyfél 2010. február 5-n a start betétszámla szerződés aláírásával elismerte, hogy a Bank Hirdetményét átvette."

Az ügyfél itt megemlíti, hogy a leírtak szerint a második gyermeke szerződésének megkötésekor kellett volna megtudnia, hogy van egy ilyen kamat elvonási szabály, ami az első gyermeke szerződésére is vonatkozik, holott ha ezt megtudta volna időben, állítása szerint nem kötött volna a második gyermekének Start-számla szerződést az OTP Banknál.

Az Olvasónk azt vonta le tanulságul, hogy ha legközelebb szerződést köt, a sürgetés ellenére is minden pontot és minden mellékletet, hirdetményt elolvas az aláírás előtt és el is hozza magával.

„A Felügyelet a rendelkezésre álló dokumentumokból azt is megállapította, hogy az Ügyfél 2010. február 5-n a start-betétszámla szerződés aláírásával elismerte, hogy a Bank Hirdetményét átvette. A Felügyelet megállapította, hogy a kamatvesztés vonatkozásában a szóbeli tájékoztatás tartalmára vonatkozóan az Ügyfél és a Bank nyilatkozata között ellentmondás van. Az ellentmondás feloldására a Felügyeletnek a fogyasztóvédelmi eljárás során nem volt lehetősége ugyanis a tájékoztatás szóbeli formában történt meg és a Bank esetleges nem megfelelő tájékoztatására nézve nem áll a Felügyelet rendelkezésére egyéb írásos dokumentum."

„Tekintettel arra, hogy a Felügyelet a tájékoztatás megtévesztő voltát nem tudta megállapítani, így a Bank tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot sem valósította meg."

Az Olvasónk szerint itt elég lett volna a Felügyeletnek meghallgatni az ügyfélszolgálattal való beszélgetését, amit viszont rögzítenek. Az ott elhangzottak alapján Olvasónk szerint megállapítható lett volna, hogy az ügyintézőnek fogalma sem volt az áthelyezés szabályairól és hogy azok hol találhatóak, mikor léptek érvénybe, stb.)

© Bankkártya Kft. - Minden jog fenntartva!    Jogi nyilatkozat    Technikai információk    Elérhetőségünk
. email addresses